طرح تحول راهبردی

دانشگاه تربیت مدرس

اسناد طرح تحول

سازمان‌ها باید برای اثربخش کردن فعالیت خود به موضوعات اساسی توجه کنند. این موضوعات اساسی و برنامه‌های تحول، توسعه سازمان را نشان می‌دهد که هدف آن حل و فصل آن‌هاست.

کتابچه طرح تحول

دانشگاه تربیت مدرس، برخاسته از انقلاب اسلامی ایران، با درک اهمیت جایگاه دانشگاه در استقلال کشور و با رسالت راه اندازی دوره های دکتری و تامین استاد برای سایر دانشگاههای کشور شکل گرفته است. برنامه اول راهبردی دانشگاه تربیت مدرس مصوب سال 1386هیئت امنای دانشگاه نشان داد که دانشگاه از مرز این رسالت گذر کرده است.

خبرنامه طرح تحول

معمولاً سازمان‌ها متحول می‌شوند تا باز و جهانی شوند و در آن‌ها فکر و روح افراد چه به‌صورت فردی و چه به صورت گروهی برای رسیدن به اهداف همه گروه‌های ذی‌نفع بسیج شوند و به هرحال این انسانها هستند که نیروی مولد و محرک برای تغییر سیستم‌ها، ساختارها و سازمان‌ها هستند.

اولویت‌های طرح تحول راهبردی


1

تعامل شبکه ای و میـان رشتـه ای

2

برون گرایی و حضور فعال بیـن‌المللی

3

خود اتکایی و پـایـداری

4

سرآمدی همه جانبه در کیفیت

افراد

ارتباط با ما

آدرس:

دانشگاه تربیت مدرس، معاونت آموزشی، مدیریت برنامه‌ریزی، گسترش و بازنگری، دبیرخانه کمیته راهبری طرح تحول
صندوق پستی 333-14115

تلفن و دورنگار:

82883137 – 82883063 – 82884129 - 82884107
82883148

ایمیل و شبکه‌های اجتماعی:

sp@modares.ac.ir

کانال تلگرامی

آمار بازدید:

کل بازدیدها: 18425
افراد آنلاین: 1